Obchodní Podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky ze dne 04.04.2014, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy na zážitkovou jízdu.

1. Instruktor seznámí řidiče s ovládáním vozidla a bude ho doprovázet jako spolujezdec během jízdy.

2. Jízdy se uskuteční na běžné pozemní komunikaci a dálnici. V případě jízdy po polygonu, nebo závodním okruhu je vstup na plochu dráhy pouze na vlastní nebezpečí. Ostatním osobám (doprovod) je vstup na tyto plochy přísně zakázán.

3. Rezervace jízdy se provádí na webových stránkách www.showcars.cz/objednávka pomocí online rezervačního kalendáře. Rezervaci provádějte minimálně 30 dní před ukončením platnosti poukazu, předejdete tím případné komplikace při rezervaci termínu. Dále je možné jízdu objednávat telefonicky na telefoniích číslech 720 173 408 a 720 173 409, a to ve dnech středa až neděle od 9.00 do 18.00 hod.

4. Na vybraný termín jízdy je držitel poukazu povinen se dostavit na předem určené místo minimálně 30 minut před započetím jízdy. V případě pozdního příchodu na jízdu si Showcars vyhrazuje právo uplatnit storno poplatek ve výši 300,-Kč.

5. V případě potřeby zrušení rezervace je nutné kontaktovat Showcars minimálně 7 dní (168 hodin) předem, a to na telefoniích číslech 720 173 408, 720 173 409 nebo emailem na info@showcars.cz.
Rezervace se stává závaznou 5 dní (120 hodin) před jejím uskutečněním.

6. Zákazník může změnit rezervaci, tj. sjednat nový termín jízdy nejpozději 5 dní (120 hodin) před jízdou.

7. Pokud se zákazník, aniž by na to minimálně 5 dní (120 hodin) před jízdou upozornil, nedostaví na objednanou jízdu, poukaz pozbude platnosti.

8. V případě zrušení rezervace v den jízdy z důvodu propadlého řidičského, nebo občanského průkazu je možné domluvit nový termín. V takovém případě je zákazníkovi účtován poplatek 750,- Kč za pozdní zrušení termínu – platí pouze pro pozdní zrušení rezervace z důvodu propadlého řidičského, nebo občanského poukazu.

9. Při registraci jízdy je nutné předložit: platný poukaz v tištěné podobě, platný OP nebo Cestovní pas a platný řidičský průkaz.

10. Zákazník platí na místě předem pohonné hmoty v částce 499,- Kč za 20-ti minutovou jízdu (pokud nejsou již součástí poukazu). Dále si zákazník může před jízdou objednat pořízení videozáznamu z jízdy, který bude nahrán na Micro SDHC paměťovou kartu, tato služba je zpoplatněna částkou 449,-Kč . Zákazník je povinen si zkontrolovat zda byl záznam uložen na paměťovou kartu v pořádku a případnou reklamaci vyřešit na místě. Zpětná reklamace případného neuložení záznamu na paměťovou kartu není možná.

11. Pokud není dohodnuto jinak nikdo další nemůže řidiče ve voze doprovázet. Za každou další osobu ve voze je účtován poplatek ve výši 299,- Kč.

12. Jízdy v supersportech probíhají v období od 1. dubna do 31.října vždy ve dnech od St do Ne, a to od 9:00 do 18:00 hod (jízdy ve dnech Po a Út jsou umožněny pouze na základě telefonické dohody).

13. Adresa pro čerpání zážitkového poukazu a vyřízení dokumentů dle rezervace:

13a) Adresa pro čerpání zážitkového poukazu na jízdu ve sportovním voze:
– Kolbenova 893/39, 198 00 Praha 9 – Hloubětín.
– Ostrovačická 935/63, 641 00 Brno.
13b) Adresa pro čerpání zážitkového poukazu na plavbu lodí:
– Vltavanů 105/3, 143 00 Praha 12 Modřany.
13c) Adresa pro čerpání zážitkového poukazu na školu smyku:
– Vrchbělá, 294 21 Bělá pod Bezdězem
13d) Adresa pro čerpání zážitkového poukazu na jízdu s motocyklem:
– Kolbenova 893/39, 198 00 Praha 9 – Hloubětín.
13e) Adresa pro čerpání zážitkového poukazu na jízdu na malém okruhu polygonu Most:
– Autodrom Most, Hořanská cesta 205, 435 02 Most – Souš.
13f) Adresa pro čerpání zážitkového poukazu na jízdu na malém okruhu polygonu Brno, nebo jízdu na velkém Masarykově okruhu:
– Automotodrom Brno, Ostrovačická 935/63, 641 00 Brno.

14. Jízdy driftem s technologií EASYDRIFT probíhají v období od 1. dubna do 31.října.

15. Showcars neručí za mimořádné uzavření plochy polygonu a závodního okruhu ze strany provozovatele a dále si vyhrazuje možnost omezit v případě nepřízně počasí, jako je například déšť, mlha, náledí či špatné povětrnostní podmínky maximální rychlost vozu na rychlost odpovídající daným podmínkám.

16. Zákazník může využít další poskytované služby, jako je občerstvení.

17. Datum uplatnění poukazu je datum termínu odjetí jízdy, nejedná se o datum uskutečnění rezervace. Datem platnosti poukazu “do” se rozumí, maximální termín pro odjetí Vaší jízdy. Zdvořile žádáme naše zákazníky, aby pečlivě hlídali dobu platnosti poukazu a včas si objednali jízdu.

18. V případě žádosti o prodloužení poukazu je tato služba zpoplatněna, a to následujícím způsobem:
– prodloužení platnosti poukazu: 750,-Kč / měsíc

Prodloužení poukazu je možné pouze v době jeho platnosti (výše uvedené neplatí pro poukazy vydané některou ze zážitkových společností). Prodloužení poukazů od zážitkových společností je potřeba dojednat vždy u dané zážitkové společnosti.

19. Prodloužení doby platnosti je podmíněno zasláním naskenovaného poukazu na emailovou adresu info@showcars.cz. Showcars upozorňuje s ohledem na vysoký počet zákazníků, že na e-maily netýkající se rezervace zážitkové jízdy odpoví do 10ti pracovních dnů.

20. V rámci platnosti poukazu jej držitel poukazu může přenechat někomu jinému, poukaz je přenosný. Pokud zákazník nestihne využít poukaz v době jeho platnosti, tak poukaz po datu platnosti pozbývá platnosti bez náhrady.

21. Již zakoupený poukaz nemůžeme odkoupit zpět za peníze, jelikož byl prodán v rámci slevové akce.

22. Osoba, která předloží poukaz musí předem zkontrolovat, jestli je tento kupon platný a že jízda je řádně rezervována!

23. Showcars má právo změnit termín objednané jízdy v následujících případech: náhlá technická závada nebo havárie objednaného vozidla, velmi nepříznivé počasí jako je náledí, sníh, námraza, nízká viditelnost apod. V tomto případě bude buď dohodnuto použití jiného vozu, nebo se změní termín jízdy. Pokud se v tomto případě změní termín jízdy na dobu po splatnosti poukazu, bude přirozeně prodloužena jeho platnost.

24. Společnost Showcars si dále vyhrazuje právo zrušit termín konání akce na polygonu, závodním okruhu a školy smyku na základě majitele areálu. V tento okamžik, bude poskytnut náhradní termín, tak aby bylo možné využití poukazu.

25. Vozidla poskytovaná společností Showcars jsou standardně pojištěna se spoluúčastí 10%. V případě, úhrady 399,-Kč se zákazník může 10% spoluúčasti zprostit.

26. Pro jízdy ve výjezdové lokalitě jsou vždy předem vypsány speciální termíny, kterým je potřeba se přizpůsobit. Podmínkou pro přistavení vozu do dané lokality je jeho obsazení minimálním počtem 12 rezervací vůz/den. V případě neobsazení vozu minimálním počtem rezervovaných účastníků bude buď nabídnut jiný termín do této lokality, nebo jízda v jiné lokalitě na vybraném voze, případně bude nabídnut v daném termínu jiný náhradní vůz v rámci zakoupené varianty poukazu.

V jednotlivých lokalitách jsou pro jízdy k dispozici následující vozy:

Lokalita Praha: Ferrari 458 Italia, Lamborghini Gallardo 570-4 Superleggera, Porsche 911 Carrera T kit GT3 (model 991), Ford Mustang GT5.0 kit SHELBY, Nissan GT-R, Porsche 911 Carrera (model 997), Subaru Impreza WRX STI, Mitsubishi Lancer EVO.

Lokalita Brno: Ferrari 458 Italia, Lamborghini Gallardo 570-4 Superleggera, Porsche 911 Carrera T kit GT3 (model 991), Porsche 911 Carrera (model 997), Subaru Impreza WRX STI, Mitsubishi Lancer EVO.

Lokalita Most: Ferrari 458 Italia, Lamborghini Gallardo 570-4 Superleggera, Porsche 911 Carrera T kit GT3 (model 991), Porsche 911 Carrera (model 997), Subaru Impreza WRX STI, Mitsubishi Lancer EVO.

27. Zakoupený poukaz není prodán na konkrétní vozidlo či tovární značku. Výběr konkrétního vozidla bude dojednán během rezervace jízdy, nicméně vozy se mohou z technických důvodů měnit. Pokud si vyberete sportovní vůz, který musel k mechanikům, tak dostanete adekvátní náhradní vůz.

28. Ochrana osobních údajů:
Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb (aktivit) nebo jejích změn. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz.

V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednatele, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Poskytovatel služeb tímto informuje objednatele, případně třetí osobu, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena:
1) o jeho právu požadovat opravu svých osobních údajů,
2) o jeho právu přístupu k osobním údajům v souladu s ustanovením § 12 zákona o ochraně osobních údajů, tedy právu požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů s tím, že poskytovatel služeb je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat,
3) že pokud zjistí nebo se bude domnívat, že poskytovatel služeb provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat poskytovatele služeb o vysvětlení,
b) požadovat, aby poskytovatel služeb odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů.

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služeb a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb a třetí osoby zajišťující doručení zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a email), nutném pro splnění smlouvy. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Obchodními podmínkami i souhlas s tím, že přepravce využívá výše uvedené údaje k účelu doručení objednaného zboží a dále že přepravce je oprávněn k tomuto účelu zmocnit i třetí osoby.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána elektronicky a/nebo v tištěné podobě.

Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetových stránek poskytovatele služeb.

Veškeré materiály a informace na stránkách poskytovatele služeb jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu poskytovatele služeb.

Internetové stránky poskytovatele služeb mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; poskytovatel služeb není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

Jak nakládáme s osobními údaji si přečtěte ZDE.

 

Showcars s.r.o.
Kolbenova 893/39
198 00, Praha 9 – Hloubětín
IČ: 02831287
DIČ: CZ02831287
Showcars