Obchodní Podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky ze dne 12.08.2011, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy na zážitkovou jízdu.

1. Instruktor seznámí řidiče s ovládáním vozidla a bude ho doprovázet jako spolujezdec během jízdy.

2. Jízdy se uskuteční na běžné pozemní komunikaci, po dálnici a po letištní tzv. pohybové ploše, přičemž vstup na letištní plochu je pouze na vlastní nebezpečí. Ostatním je vstup na letištní plochu přísně zakázán.

3. Rezervace jízdy se provádí na webových stránkách www.showcars.cz/objednávka pomocí online rezervačního kalendáře. Rezervaci provádějte minimálně 30 dní před ukončením platnosti poukazu, předejdete tím případné komplikace při rezervaci termínu. Dále je možné jízdu objednávat telefonicky na telefoniích číslech 720 173 408 a 720 173 409, a to ve dnech středa až neděle od 9.00 do 18.00 hod.

4. Na vybraný termín jízdy je řidič povinen se dostavit minimálně 30-45 minut před započetím jízdy, a to do provozovny Showcars na adrese: Březina 127, 294 11 Loukov. V případě pozdního příchodu na jízdu si Showcars vyhrazuje právo uplatnit storno poplatek ve výši 300,-Kč.

5. V případě potřeby zrušení rezervace je nutné kontaktovat Showcars minimálně 3 dny předem, a to na telefoniích číslech 720 173 408, 720 173 409. V případě zrušení rezervace v den jízdy z důvodu propadlého řidičského či občanského průkazu je možné domluvit nový termín. V takovém případě je zákazníkovi účtován poplatek 300,- za pozdní zrušení termínu.

6. Pokud se zákazník, aniž by na to minimálně 3 dny před jízdou upozornil, nedostaví na objednanou jízdu, poukaz pozbude platnosti.

7. Zákazník může změnit rezervaci, tj. sjednat nový termín jízdy nejpozději 3 dny před jízdou.

8. Při registraci jízdy je nutné předložit: platný poukaz v tištěné podobě, OP nebo Cestovní pas a řidičský průkaz.

9. Zákazník platí na místě předem pohonné hmoty v částce 399,- Kč za 20-ti minutovou jízdu. Dále si zákazník může před jízdou objednat pořízení videozáznamu z jízdy, který bude nahrán na Micro SDHC paměťovou kartu, tato služba je zpoplatněna částkou 449,-Kč. Zákazník je povinen si zkontrolovat zda byl záznam uložen na paměťovou kartu v pořádku a případnou reklamaci vyřešit na místě. Zpětná reklamace případného neuložení záznamu na paměťovou kartu není možná.

10. Pokud není dohodnuto jinak nikdo další nemůže řidiče ve voze doprovázet. Za každou další osobu ve voze je účtován poplatek ve výši 299,- Kč.

11. Jízdy v supersportech probíhají v období od 1. dubna do 31.října vždy ve dnech od St do Ne, a to od 9:00 do 18:00 hod (jízdy ve dnech Po a Út jsou umožněny pouze na základě telefonické dohody).

12. Adresa pro vyzvednutí supersportovního vozu a vyřízení dokumentů: Březina 127, 294 11 Loukov.

13. Jízdy driftem s technologií EASYDRIFT probíhají v období od 1. dubna do 31.října vždy ve  dnech od Středy do Neděle a to od 9:00 do 18:00 hod. Adresa pro vyzvednutí vozu na jízdy driftem: Letiště Hoškovice. Adresa pro vyřízení dokumentů: Březina 127, 294 11 Loukov.

14. Showcars neručí za mimořádné uzavření letištní plochy ze strany provozovatele letiště a dále si vyhrazuje možnost omezit v případě nepřízně počasí, jako je například déšť, mlha, náledí či špatné povětrnostní podmínky maximální rychlost vozu na rychlost odpovídající daným podmínkám.

15. Zákazník může využít další poskytované služby, jako je občerstvení.

16. Datum uplatnění poukazu je datum termínu odjetí jízdy, nejedná se o datum uskutečnění rezervace. Datem platnosti poukazu “do” se rozumí, maximální termín pro odjetí Vaší jízdy. Zdvořile žádáme naše zákazníky, aby pečlivě hlídali dobu platnosti poukazu a včas si objednali jízdu.

17. V případě žádosti o prodloužení poukazu je tato služba zpoplatněna, a to následujícím způsobem:
– prodloužení platnosti poukazu o 1 měsíc: 300,-Kč
– prodloužení platnosti poukazu o 2 měsíce: 500,-Kč
– prodloužení platnosti poukazu o 3 měsíce: 650,-Kč.

18. Prodloužení doby platnosti je podmíněno zasláním naskenovaného poukazu na emailovou adresu info@showcars.cz. Showcars upozorňuje s ohledem na vysoký počet zákazníků, že na e-maily netýkající se rezervace zážitkové jízdy odpoví do 10ti pracovních dnů.

19. Pokud zákazník nestihne využít poukaz v době jeho platnosti, může jej přenechat někomu jinému. Poukaz je přenosný.

20. Již zakoupený poukaz nemůžeme odkoupit zpět za peníze, jelikož byl prodán v rámci slevové akce.

21. Osoba, která předloží poukaz musí předem zkontrolovat, jestli je tento kupon platný a že jízda je řádně rezervována!

22. Showcars má právo změnit termín objednané jízdy v následujících případech: náhlá technická závada nebo havárie objednaného vozidla, velmi nepříznivé počasí jako je náledí, sníh, námraza, nízká viditelnost apod. V tomto případě bude buď dohodnuto použití jiného vozu, nebo se změní termín jízdy. Pokud se v tomto případě změní termín jízdy na dobu po splatnosti poukazu, bude přirozeně prodloužena jeho platnost.

23. Společnost Showcars si dále vyhrazuje právo zrušit na základě majitele letištní plochy dostupnost letištní plochy. V tento okamžik, bude navržena náhradní trasa, která umožní využití zážitku. Současně poskytujeme klientům možnost zrušit bezplatně rezervaci v rámci platnosti poukazu.

24. Vozidla poskytovaná společností Showcars jsou standardně pojištěna se spoluúčastí 10%. V případě, úhrady 399,-Kč se zákazník může 10% spoluúčasti zprostit.

25. Pro jízdy ve výjezdové lokalitě jsou vždy předem vypsány speciální termíny, kterým je potřeba se přizpůsobit. Podmínkou pro přistavení vozu do dané lokality je jeho obsazení minimálním počtem 12 rezervací vůz/den. V případě neobsazení vozu minimálním počtem rezervovaných účastníků bude buď nabídnut jiný termín do této lokality, nebo jízda v jiné lokalitě na vybraném voze, případně bude nabídnut v daném termínu jiný náhradní vůz v rámci zakoupené varianty poukazu.

26. Zakoupený poukaz není prodán na konkrétní vozidlo či tovární značku. Výběr konkrétního vozidla bude dojednán během rezervace jízdy, nicméně vozy se mohou z technických důvodů měnit. Pokud si vyberete sportovní vůz, který musel k mechanikům, tak dostanete adekvátní náhradní vůz.

Showcars s.r.o.
Žirovnická 3133/6
106 00, Praha 10
IČ: 02831287
DIČ: CZ02831287
Showcars